คู่มือการใช้งาน

1

เข้าเว็บไซต์ https://pm.e-learningdrowning.com/

2

ลงทะเบียน/ล็อคอิน

3

สร้างหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนได้ไปศึกษา

4

เมื่อเพิ่มเนื้อหาของคอร์สเรียนเสร็จ
ให้ทำการส่งเพื่อให้ผู้ควบคุมตรวจสอบ

สามารถคลิกเพื่อดูตัวอย่างคอร์สเรียนได้

5

สามารถแก้ไขหรือลบคอร์สเรียนได้

เมื่อแก้ไขเสร็จให้ทำการส่งเพื่อตรวจสอบ

6

สามารถเช็คคะแนนผู้เรียนได้เมื่อเข้าไปที่ โปรไฟล์ > การทำแบบทดสอบ > Deatails

สามารถเช็คคะแนนผู้เรียนได้และแก้ไขข้อที่ผุ้เรียนทำผิดให้ถูกได้

7

สามารถตรวจสอบรายได้จากการขายคอร์สเรียนได้