ลงทะเบียนเรียนใหม่

  • ระบบจะส่งข้อมูลชื่อผู้เรียนเพื่อทำการรีเซ็ตการทำแบบฝึกหัดใหม่ทั้งหมด โดยจะดำเนินการรีเซ็ตทุกๆ วันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์
    *หากยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้วกลับไปทำแบบทดสอบก่อนจะถึงวันที่รีเซ็ต ระบบจะลบแบบทดสอบที่ทำออกทั้งหมดแม้ว่าผู้เรียนจะผ่านเกณฑ์แล้วก็ตาม
  • Date Format: MM slash DD slash YYYY
  • Date Format: MM slash DD slash YYYY