การสมัครสมาชิก

เข้าเว็บไซต์ e-learningdrowning.com


1

คลิกที่ "ลงทะเบียน"

2

กรอกข้อมูลในการลงทะเบียนให้ครบถ้วนและคลิก "ลงทะเบียน"

3

การเข้าสู่ระบบ

เข้าเว็บไซต์ e-learningdrowning.com

1

คลิกที่เมนู "ล็อคอิน"

2

กรอกข้อมูลชื่อ ผู้ใช้งาน หรือ อีเมล และรหัสผ่านหลังจากนั้นคลิก "เข้าสู่ระบบ"

3

การเริ่มเรียนหลักสูตร

ล็อคอินหลังจากนั้นคลิกที่เมนู "หลักสูตร/คอร์สเรียน"

1

คลิกที่ปุ่ม "ลงทะเบียน"

2

เมื่อทำการลงทะเบียนสำเร็จสามารถคลิกที่ "เริ่มคอร์ส" เพื่อเริ่มเรียนได้เลย

3

การทำแบบทดสอบ

การทำแบบทดสอบ

บทเรียนทั้งหมดจะมี 6 บท ในแต่ละบทเรียนจะมีแบบทดสอบแต่ละบทโดยจะต้องเรียนตั้งแต่บทที่ 1 ไปถึง บทที่ 6 ไม่และสามารถข้ามบทเรียนได้

1

การเริ่มทำแบบทดสอบ

แบบทดสอบจะแสดงรายละเอียด จำนวนคำถาม จำนวนครั้งที่สามารถทำแบบทดสอบใหม่ได้ คลิกที่ “เริ่มทำแบบทดสอบ” เพื่อเริ่มการทำแบบทดสอบ

2

การประเมินผล

การประเมินผลประกอบด้วย
1) ผู้เรียนต้องผ่านการเรียนในทุกบท ภายในระยะเวลา 15 วัน
2) ผู้เรียนจะต้องมีระยะเวลาการเรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 (หรือ 9.5 ชั่วโมง)
3) ผู้เรียนทำแบบประเมินผล ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 80 โดยจะมีการประเมินผล ภายหลังจากการเรียนจบในแต่ละบท

เมนูคู่มือ

3

การตรวจสอบผลการเรียน

การเรียนจบตามเกณฑ์

ระบบจะแสดงปุ่ม “จบหลักสูตร” และเมื่อทำการกดจบหลักสูตรแล้วระบบจะแสดงปุ่ม “DOWNLOAD CERTIFICATE”

1

การดูผลการเรียน

ให้คลิกที่ปุ่ม “สรุปผลการเรียน” ระบบจะแสดงรายละเอียดคะแนนที่ทำได้

เมนูคู่มือ

2

การดาวน์โหลดใบ CERTIFICATE

การดาวน์โหลดใบ CERTIFICATE

เมื่อคลิกปุ่ม “จบหลักสูตร” แล้ว ปุ่ม “DOWNLOAD CERTIFICATE” จะขึ้นมาโดยอัตโนมัติให้ดาวน์โหลด

เมนูคู่มือ

1

การลงทะเบียนเรียนใหม่

การเรียนไม่จบตามเกณฑ์

กรณีที่ทำแบบทดสอบทุกบทแล้วไม่ผ่านในหน้า “หลักสูตร/คอร์สเรียน” จะแสดงปุ่ม “คุณยังไม่ผ่านหลักสูตร” และ “ลงทะเบียนเรียนใหม่”

1

การลงทะเบียนเรียนใหม่

ให้คลิกที่ปุ่ม “ลงทะเบียนเรียนใหม่” หลังจากนั้นระบบจะนำมายังหน้าลงทะเบียนเรียนใหม่ให้ติ๊ก “ยืนยันการรีเซ็ต” และคลิกปุ่ม “Submit”

2

สรุปผลการเรียน

หลังจากที่ลงทะเบียนเรียนใหม่แล้วให้กลับไปทำแบบทดสอบทั้ง 6 บท เมื่อทำเสร็จแล้วให้กลับมายังหน้า “หลักสูตร/คอร์สเรียน” และคลิกปุ่ม “สรุปผลการเรียน” เพื่อคำนวณการแบบทำทดสอบใหม่

เมนูคู่มือ

3