คู่มือการใช้งาน

1

เข้าเว็บไซต์ https://pm.e-learningdrowning.com/

2

ลงทะเบียน/ล็อคอิน

3

สามารถตรวจสอบและเผยแพร่คอร์สเรียนได้

4

สามารถสร้างหมวดหมู่และแท๊กได้

5

สามารถตรวจสอบเกรดผู้เรียนได้